Hoe kan ik helpen?

Particulieren, kerken, bedrijven en fondsen kunnen het werk van de Hezenberg op verschillende manieren steunen. Stichting Vrienden van de Hezenberg is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties aan de Vrienden van de Hezenberg fiscaal aftrekbaar zijn. 

Eenmalig geven
Wil je eenmalig het werk van de Hezenberg steunen? Je kunt een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL17 INGB 06644 82 015 of doneer eenmalig via iDeal.

Donateur worden
Word vriend van de Hezenberg door periodiek automatisch een bedrag te doneren. Met een SEPA-machtiging kun je ons machtigen om periodiek automatisch een door jou gekozen bedrag van je rekening af te schrijven.

Er zijn meer mogelijkheden om te helpen:


Periodiek schenken (lijfrenteschenking)

Een periodieke schenking of lijfrenteschenking is een structurele gift die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. Deze manier van geven is volledig fiscaal aftrekbaar. Je moet hiervoor een schenkingsovereenkomst (in tweevoud) invullen en ondertekenen.
Wil je gebruik maken van een automatische incasso? Vul dan ook de betalingsvolmacht in. De betreffende documenten stuur je naar het secretariaat van Stichting Hezenberg. Na verwerking en ondertekening door ons ontvang je een exemplaar van ons retour. Bewaar deze overeenkomst zorgvuldig omdat de Belastingdienst ernaar kan vragen. Bereken je voordeel met de schenkcalculator.

Investering
Je kunt de Hezenberg (financieel of in natura) ondersteunen door te investeren in benodigde materialen en/of arbeid voor werkzaamheden aan de gebouwen of onderhoud van het landgoed. De Hezenberg kan in overleg een tegenprestatie leveren.
Neem bij interesse contact met ons op.

(Renteloze) lening
Met het aanbieden van een renteloze lening of een lening tegen een gunstig rentetarief, help je de rentelast voor de Hezenberg omlaag te brengen. Uiteraard maken we heldere afspraken over het aflossen van de lening.
Neem bij interesse contact met ons op.

Nalatenschap
Wil je na jouw overlijden een bedrag nalaten aan de Hezenberg? Je kunt de Hezenberg begunstigen met een legaat, waarbij je in je testament vastlegt dat je een bedrag, een effectenportefeuille of onroerend goed nalaat aan Stichting Vrienden van de Hezenberg. Je kunt de Hezenberg ook benoemen tot (mede)erfgenaam.

Stichting Vrienden van de Hezenberg is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeven wij geen erfbelasting te betalen over het bedrag dat nagelaten wordt en komt je gift dus volledig ten goede aan het werk van de Hezenberg. Klik hier voor meer informatie.