Vriendenfonds

Stichting Vrienden van de Hezenberg is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties aan de Vrienden van de Hezenberg fiscaal aftrekbaar zijn.

Bankrekeningnummer NL17 INGB 0664 4820 15 ten name van Stichting Vrienden van de Hezenberg
RSIN-nummer               80 42 46 774
KvK-nummer                  410 396 12

Bekijk hier het jaarrapport 2018 van de Vriendenstichting.

Bekijk hier het beleidsplan van de Vriendenstichting.

Bekijk hier de vacature voor bestuurslid van de stichting Vrienden van de Hezenberg.

Hoe kan ik helpen?