Jaarverslag

In de jaarrekening wordt de financiële verantwoording opgenomen van de ontvangen giften, de bijdragen aan de Hezenberg en de kosten van de Stichting.