Over ons

Om verandering in iemands leven te realiseren is specialistische zorg soms noodzakelijk. Een groot deel van de GGZ-behandelingen wordt bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet. maar niet alles wordt vergoed. Voor bijkomende kosten van bijvoorbeeld het pastorale programma is de steun van donateurs en kerken hard nodig. Ook zijn er soms projecten die niet uit de regulieren middelen kunnen worden bekostigd. Stichting Vrienden brengt middelen bijeen om het werk van de Hezenberg financieel te ondersteunen.

Steun aan GGZ
Voor een klinische opname krijgen sommige mensen te maken met een eigen bijdrage. Wij vinden dat financiële omstandigheden geen belemmering mogen zijn om noodzakelijke hulp te krijgen. Mensen die deze kosten niet (volledig) kunnen opbrengen, kunnen daarom een beroep doen op het Steunfonds voor een financiële tegemoetkoming.

Steun aan Pastoraat
Aandacht voor zingeving maakt de Hezenberg tot een unieke plek, waar mensen zich gezien weten. Wij geloven dat het pastoraat een wezenlijke bijdrage levert aan het proces van herstel en groei. Het Steunfonds levert daarom ook een bijdrage aan de kosten voor het pastorale aanbod van de Hezenberg.

Steun aan Bezinning
De Hezenberg biedt ook ruimte voor bezinning door middel van retraites en bezinningsactiviteiten. Om het retraite-aanbod voor een breed publiek toegankelijk te houden, hanteert de Hezenberg een tarief dat lager is dan het tarief voor commerciële overnachtingen in de regio. Om de overige kosten te dekken kan de Hezenberg om een bijdrage vragen aan de Vriendenstichting.

Steun aan de organisatie
De Hezenberg zelf krijgt ook wel eens te maken met kostenposten die niet binnen de reguliere begroting passen. Zij kan dan een beroep doen op de Vriendenstichting voor financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld voor onderhoudskosten van de kapel of voor het ontwikkelen van nieuwe projecten, zoals het realiseren van extra gastenkamers.

Hoe kan ik helpen?