Geloof in verandering

Het doel van de Hezenberg is om duurzame verandering te realiseren in de levens en omstandigheden van mensen door specialistische – en basis GGZ-behandelingen, pastorale begeleiding, retraites en bezinningsactiviteiten. De Hezenberg werkt op basis van wetenschappelijke inzichten en vanuit een open christelijke identiteit. Stichting Vrienden van de Hezenberg gelooft in het werk van de Hezenberg. Daarom brengen wij middelen bijeen om het werk van de Hezenberg financieel te ondersteunen.

Hoe kan ik helpen?

‘Ik ben zeer dankbaar voor het verblijf op de Hezenberg. In een bijzondere omgeving werken aan herstel, ruimte voor bezinning en voldoende aangereikt krijgen voor ontwikkeling. Het heeft me goed gedaan. Dit wens ik andere gasten die in financiële nood verkeren ook toe en daarom steun ik het werk van de Hezenberg’.

Vind je dat het anders moet en geloof je dat het anders kan?

Neem dan contact met ons op.

We helpen je graag vooruit.

Ma t/m vrij 8.30 – 17.00 uu

 038 2022 900

 info@hezenberg.nl

Blijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven van wat er speelt bij de Hezenberg?

Bekijk hier ons relatiemagazine Op de Hoogte.
Stuur mij in het vervolg jullie magazine

Periodiek steunen

Met een SEPA-machtiging kunt u ons machtigen om periodiek automatisch een door u gekozen bedrag van uw rekening af te schrijven. U wordt daarmee donateur van stichting Vrienden van de Hezenberg. Klik hier om donateur te worden

Eenmalig geven

Wil je eenmalig het werk van de vriendenstichting steunen? Je kunt direct een donatie doen via iDeal of een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL17 INGB 0664 4820 15 ten name van Stichting Vrienden van de Hezenberg.

Investering

Je kunt de Hezenberg (financieel of in natura) ondersteunen door te investeren in benodigde materialen en/of arbeid voor werkzaamheden aan de gebouwen of onderhoud van het landgoed. De Hezenberg kan in overleg een tegenprestatie leveren.

Interesse? Neem contact met ons op.

(Renteloze) lening

Met het aanbieden van een renteloze lening, of een lening tegen een gunstig rentetarief, help je de rentelast voor de Hezenberg omlaag te brengen. Uiteraard maken we heldere afspraken over het aflossen van de lening.

Interesse? Neem contact met ons op.

Nalatenschap

Wil je na jouw overlijden een bedrag nalaten aan de Hezenberg? Je kunt de Hezenberg begunstigen met een legaat, waarbij je in je testament vastlegt dat je een bedrag, een effectenportefeuille of onroerend goed nalaat aan Stichting Vrienden van de Hezenberg.  Je kunt de Hezenberg ook benoemen tot (mede-)erfgenaam.

Stichting Vrienden van de Hezenberg is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeven wij geen erfbelasting te betalen over het bedrag dat nagelaten wordt en komt je gift dus volledig ten goede aan het werk van de Hezenberg. Klik hier voor meer informatie.

Interesse? Neem contact met ons op

Periodiek schenken (lijfrenteschenking)

Een periodieke schenking of lijfrenteschenking is een structurele gift die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. Deze manier van geven is volledig fiscaal aftrekbaar. Je moet hiervoor een schenkingsovereenkomst (in tweevoud) invullen en ondertekenen. Wil je gebruik maken van een automatische incasso? Dan vul je ook de betalingsvolmacht in. De beide overeenkomsten stuur je naar het secretariaat van Stichting de Hezenberg. Na verwerking en ondertekening door ons ontvang je een exemplaar van ons retour. Bewaar deze overeenkomst zorgvuldig, omdat de Belastingdienst ernaar kan vragen. Bereken je voordeel met de schenkcalculator.

Interesse? Neem contact met ons op.