Geloof in verandering

Stichting Vrienden van de Hezenberg is in 1983 opgericht met als doel om het werk van Stichting Hezenberg te steunen. De stichting tracht daartoe fondsen te verwerven en activiteiten te ontplooien die ertoe bijdragen dat Stichting Hezenberg haar doelstelling kan realiseren: duurzame veranderingen in persoonlijke levens en omstandigheden van mensen realiseren met behulp van specialistische GGZ-behandelingen (klinisch en ambulant) en ambulante basis GGZ, pastorale begeleiding (met verblijf en ambulant) en retraites (zowel begeleid als onbegeleid).

Vacature bestuur vriendenstichting

Stichting Vrienden van de Hezenberg heeft een vacature voor een bestuurslid. Van een bestuurslid verwachten wij:

  • Een brede maatschappelijke belangstelling en een actief netwerk
  • Bereidheid om als ambassadeur op te treden voor Stichting de Hezenberg
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten
  • Zo mogelijk ervaring op het gebied van PR, communicatie en fondswerving
  • Een positief christelijke levenshouding

Het bestuur van de vriendenstichting vergadert 4 à 5 keer per jaar. Daarnaast wordt van de bestuursleden een actieve bijdrage gevraagd voor een bepaalde taak. Naar schatting bedraagt de tijd daarvoor een dagdeel per maand.

Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting, mevrouw Ilse van Dalen. Zij is per mail bereikbaar.

Klik hier voor het beleidsplan van Stichting Vrienden van de Hezenberg.

Klik hier voor het jaarverslag 2022 van Stichting Vrienden van de Hezenberg.

Klik hier voor de jaarrekening 2022 van Stichting Vrienden van de Hezenberg.

‘Ik ben zeer dankbaar voor het verblijf op de Hezenberg. In een bijzondere omgeving werken aan herstel, ruimte voor bezinning en voldoende aangereikt krijgen voor ontwikkeling. Het heeft me goed gedaan. Dit wens ik andere gasten die in financiële nood verkeren ook toe en daarom steun ik het werk van de Hezenberg’.